helbidea
Amillaga kalea 7 
20570 Bergara (Gipuzkoa)
telefonoa
+34 943 762 141
español   ingles   euskara   frances

 
1. Xedea.
www.eusko.es, EUSKO S.A.-ren (IFZ –A20249813) Interneteko domeinua da, zeinaren helbidea Amillaga kalea 7, 20570 Bergara (Gipuzkoa) den. Lege-ohar honek domeinu horren erabilera arautuko du. Webgune hau erabiltzeak erabiltzaileak Ohar honetan datozen erabilera-baldintzak onartu dituela esan nahiko du. Bestetik, EUSKO, S.A.-k jakinarazi nahi du aldez aurretik jakinarazi gabe alda daitezkeela web orri honetako edukiak eta zerbitzuak zein haiek erabiltzeko baldintzak.

2. Erabilera-baldintzak.
a. Erabiltzailea Legearen, Asmo onen eta Herri Ordenaren printzipioen mende jarriko da, beraz, bere erantzukizuna izango da emandako datuak egiazkoak izatea. EUSKO, S.A.-ri edo hirugarrenei kalte edo galerak eragin diezazkiekeen faltsukerien edo zehaztasun gabezien arduradun bakarra izango da, ondorioz, erabiltzailea.

b. Debekatuta dago orri honen edukiak erreproduzitzea, banatzea, aldatzea edo kopiatzea, domeinuaren titularraren baimena duenean edo legez zilegi denean izan ezik.

c. Nabarmendu beharra dago adin txikikoek gurasoen, tutoreen edo lege ordezkarien baimena beharko dutela eskaintzen ditugun zerbitzuetan sartu ahal izateko. Ez da EUSKO, S.A.-ren erantzukizuna izango gai honen inguruan datuak egiazkoak edo zehatzak diren ala ez zaintzea.

d. EUSKO, S.A. ez da Interneteko hirugarrenen beste orrialdeetarako esteken (LINK) erantzulea izango, ezta haiek egoteak ez du esan nahi EUSKO, S.A.-k haien edukiak eta zerbitzuak onartzen dituenik. Beste orri horiek ez daude EUSKO, S.A.-ren kontrolpean, eta ez dituzte zertan Pribatutasun gidalerro hauek bete. Emandako esteken bitartez beste web orri batzuetara sartzen bazara, webgune horien operadoreek erabiltzailearen informazio pertsonala bildu ahalko dute. Ziurtatu hirugarren web orri horien Pribatutasun gidalerroak onartzen dituzula informazio pertsonalak eman aurretik.

3. Datuen babesa.
Indarrean dagoen 15/1999 Lege Organikoaren arabera, Datuen Babesekoa, EUSKO, S.A.-k jakinarazten du www.eusko.es webguneko Erabiltzaileen datu pertsonalak EUSKO, S.A.-ren fitxategi automatizatu batean gordeko eta erabiliko direla eta adierazitako xedearekin bakarrik kudeatuko direla.

Zerbitzua eskaini ahal izateko beharrezkoak diren datuak bakarrik eskatzeko konpromisoa adierazten du EUSKO, S.A.-k. Zerbitzua burutzeko ezinbestekoak diren datu zehatz batzuk ematea derrigorrezkoa dela jakinaraziko zaio erabiltzaileari kasu horretan.

Era berean, EUSKO, S.A.-k, fitxategiaren arduradun gisa, erabiltzaileak emandako datu pertsonalak isilean eta konfidentzialtasunez gordetzeko konpromisoa adierazten du, eta haiek ez galtzeko, baimenik gabe ezin aldatzeko edo haietan baimenik gabe ezin sartzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu, abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak onartutako DBLOren Garapen Araudia beteaz.

Gainera, Erabiltzaileari jakinarazten zaio eskubidea duela nahi duenean bere datuetan sartzeko, haiek zuzentzeko, haiek baliogabetzeko eta haien erabilera galarazteko, 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak biltzen duenaren arabera, Datu Pertsonalen Babesekoa. Hori eskatzeko, EUSKO, S.A.-ri idatzi beharko dio, helbide honetara: Amillaga kalea 7, 20570 Bergara (Gipuzkoa) 

Bestetik, uztailaren 11ko Informazioko eta Merkataritza Elektronikoko Gizartearen Zerbitzuen inguruko 34/2002 legeak dioenaren arabera, EUSKO, S.A.-k posta elektroniko bidez publizitaterik ez dio bidaliko aldez aurretik hori egiteko hartzailearen baimena jaso ez badu.

Eusko Machining

Certificado ISO 9001

helbidea

    Helbidea
    Amillaga 7 - 20570 Bergara (Gipuzkoa)

telefonoa

   Telefonoa
   +34 943 762 141

emaila

    Emaila
    eusko@eusko.es
E-mail:
Gaia:
Mezua: